Thầy giáo thịt em nữ sinh xinh đẹp

#1#2Zoom+Download Views: 10.1K

Điểm kiểm tra học kỳ quá thấp không thể qua môn được nên em đành phải nhờ thầy giáo của mình giúp, người thầy thì đã thích thầm em từ lâu nhân cơ hội này người thầy đã tận dụng nó. Em sẽ được qua môn nếu đồng ý lên giường với thầy giáo của mình sau một vài ngày suy nghĩ cuối cùng thì em đã đồng ý, hôm nay em được thầy giáo dẫn về nhà riêng và hai người làm tình với nhau như những cặp tình nhân…